ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu 21. století

Více informací

Soutěžní návrhy jsou vyhodnocené,
brzy zveřejníme vítěze

Doručené návrhy: 14
Soutěžní porota vyhodnotila 13. 1. 2023 a vybrala tři nejlepší, tj. stanovila 1. – 3. místo.
O výsledcích bude jednat rada města 6. 2. 2023.
Připravuje se veřejná výstava návrhů – místo a čas budou upřesněny.

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko – konstrukčního návrhu konverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově včetně dispozičně – provozního návrhu a řešení provazby navazující veřejný prostor s důrazem na:

  • přehodnocení současných vazeb objektu, vytváření nových kontextů veřejných prostor místa, hledání adekvátního zapojení objektu do struktury města
  • architektonicky hodnotné uchopení konverze objektu
  • funkční /pro – návštěvnické/ řešení infrastruktury celé budovy v souladu s posledními trendy rozvoje knihoven a s důrazem na dlouhodobou minimalizaci provozních nákladů při maximálním funkčním využití všech prostor objektu
  • energetickou udržitelnost provozu budovy

Cílem je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století, která bude míst dostatek zázemí nejen pro rozvoj své klasické činnosti, ale také kulturních, společenských, kreativních a komunitních aktivit, které vdechnou nejen samotnému objektu, ale také okolnímu parku nový život.

Návrh by měl respektovat soutěžním zadáním definovanou obsahovou náplň tak, aby byly maximálně zajištěny veškeré současné a výhledové funkce knihovny, současně se však musí citlivě vypořádat s hmotovým a konstrukčním řešením objektu, které má své nesporné kvality a reprezentuje architekturu doby svého vzniku.

Předmět a cíle soutěže

Druh soutěže

  • Architektonicko – konstrukční
  • Otevřená
  • Jednofázová
  • Projektová
Ocenění pro vítězné návrhy
První cena 900 000,- Kč
Druhá cena 700 000,- Kč
Třetí cena 600 000,- Kč

hARMONOGRAM

11. 8. – 15. 9. 2022
Příprava soutěžních podmínek a soutěžního zadání s porotou

15. 9. 2022
Ustavující zasedání poroty

9. 1. 2023
Termín odevzdání návrhů

leden 2023
Hodnocení návrhů

do 28. 2. 2023
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího návrhu

do 28. 5. 2023
Výstava výsledků soutěže

porota

Řádní členové nezávislí

Akad. Arch. David Vávra

Architekt, herec a spisovatel

Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Architekt a pedagog na ČVUT

Ing. arch. Tomáš Jiránek

Krajinářský architekt

RNDr. Tomáš Řehák

Jeden z předních představitelů oboru knihovnictví u nás

Náhradníci nezávislí

Václav Aulický

Architekt a vysokoškolský profesor

Řádní členové závislí

JUDr. Marek Hrabáč

Primátor města

David Dinda

Náměstek primátora města

Mgr. Bedřich Fryč

Ředitel Chomutovské knihovny

Náhradníci závislí

Mgr. Milan Märc

Náměstek primátora